Projekty

Dotace z Operačního progamu OP JAK

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti v MŠ prostřednictvím podpůrných personálních pozic a vzdělávání pracovníků školy.

Název: Kouzelný přístav 2023
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005847