Projekty

Dotace z Operačního progamu OP JAK

Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti v MŠ prostřednictvím podpůrných personálních pozic a vzdělávání pracovníků školy.

Název: Kouzelný přístav 2023
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005847

Název projektu: Digitalizujeme školu
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: K dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Logo EU
Logo MŠMT