PŘIHLÁŠKA DO MŠ

Pro zápis dětí do MŠ od začátku školního roku využijte elektronického předzápisu v květnu.

V případě zápisu dítete během školního roku, využijte standardní přihlášku.