Přihláška do MŠ

Pro zápis dětí do MŠ od začátku školního roku využijte elektronického předzápisu v květnu. 

V případě zápisu dítete během školního roku, využijte standardní přihlášku.