Poplatky

Platba školného

  • Školné pro rok 2023/2024 činí 850,- Kč
  • Předškoláci a děti s odkladem školní docházky jej neplatí

Úplata je splatná za příslušný kalendářní měsíc do posledního dne předchozího kalendářního měsíce.
V období letních prázdnin bude stanovena výše úplaty dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu.

Bankovní účet pro platbu školného: 2402025816/2010.
Každé dítě má určený variabilní symbol, který je stejný pro všechny platby po celou dobu docházky dítěte.

Platba stravného

  • Děti 3–6 let = 64 Kč/den (14,- Kč přesnídávka; 36,- Kč oběd; 14,- Kč svačina)
    Zálohově 865,- Kč/měsíc Celkem 10 x
  • Děti 7 let = 75 Kč/den (16,- Kč přesnídávka; 45,- Kč oběd; 14,- Kč svačina)
    Zálohově 965,- Kč/měsíc Celkem 10 x

Stravné za příslušný kalendářní měsíc je splatné vždy od 20. dne do posledního dne předcházejícího měsíce (tj. na září do 31. 8. atd.).

Bankovní účet pro platbu stravného: 2301036874/2010.
Každé dítě má určený variabilní symbol, který je stejný pro všechny platby po celou dobu docházky dítěte.

Ostatní platby: divadla, plavání, škola v přírodě apod.

Bankovní účet pro platbu: 2001361915/2010, VS Vašeho dítěte.
Každé dítě má určený variabilní symbol, který je stejný pro všechny platby po celou dobu docházky dítěte.

Divadla 2 x ročně 300,-Kč do 15. září a 15. ledna
Ostatní podle pokynů před akcí.

Důležité: pokud neznáte VS Vašeho dítěte, je nutné pro příjemce uvést jméno dítěte.

Od ledna 2024 bude platbu školného určovat zřizovatel – městys Davle.
Změna vstoupí v platnost od 1. 9. 2024 a o výši školného Vás budeme informovat hned, jakmile budeme mít informace k dispozici.