Výsledky zápisu k 1.9.2019

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí si můžete vyzvednout ve středu  5.6. 2019 od 10,00 do 13,00hodin v budově Mateřské školy v Davli.

Za mateřskou školu

Jarmila Jarůšková,ředitelka školy

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam přijatých dětí od 1.9.2019
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Davle, okres
Praha – západ, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

1 Přijímá se od 1.9.2019
56 Přijímá se od 1.9.2019
7 Přijímá se od 1.9.2019
8 Přijímá se od 1.9.2019
26 Přijímá se od 1.9.2019
54 Přijímá se od 1.9.2019
3 Přijímá se od 1.9.2019
31 Přijímá se od 1.9.2019
27 Přijímá se od 1.9.2019
18 Přijímá se od 1.9.2019
10 Přijímá se od 1.9.2019
19 Přijímá se od 1.9.2019
32 Přijímá se od 1.9.2019
11 Přijímá se od 1.9.2019
12 Přijímá se od 1.9.2019
41 Přijímá se od 1.9.2019
22 Přijímá se od 1.9.2019
17 Přijímá se od 1.9.2019
52 Přijímá se od 1.9.2019
28 Přijímá se od 1.9.2019
29 Přijímá se od 1.9.2019
48 Přijímá se od 1.9.2019
21 Přijímá se od 1.9.2019
50 Přijímá se od 1.9.2019
49 Přijímá se od 1.9.2019
57 Přijímá se od 1.9.2019
13 Přijímá se od 1.9.2019
14 Přijímá se od 1.9.2019
37 Přijímá se od 1.9.2019
51 Přijímá se od 1.9.2019
2 Přijímá se od 1.9.2019
39 Přijímá se od 1.9.2019

Vyvěšeno dne: ____31.5.2019________________

PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

 

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2019
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Davle, okres
Praha – západ, nepřijala k 1.9.2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:
5 Nepřijímá se
36 Nepřijímá se
38 Nepřijímá se
20 Nepřijímá se
55 Nepřijímá se
43 Nepřijímá se
6 Nepřijímá se
9 Nepřijímá se
44 Nepřijímá se
30 Nepřijímá se
40 Nepřijímá se
23 Nepřijímá se
15 Nepřijímá se
35 Nepřijímá se
16 Nepřijímá se
25 Nepřijímá se
4 Nepřijímá se
53 Nepřijímá se
33 Nepřijímá se
34 Nepřijímá se
24 Nepřijímá se
45 Nepřijímá se
47 Nepřijímá se
42 Nepřijímá se
46 Nepřijímá se
Vyvěšeno dne: ___31.5.2019_________________
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, pokud si ho nevyzvednete bude doručeno poštou na doručenku.

Kritéria

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Davle s docházkou od 1.9.2019

Ředitelka Mateřské školy Davle, příspěvkové organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a zákonem 500/2004 Sb., správní řád.

K předškolnímu vzdělávání do MŠ Davle se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Davle k datu zápisu do MŠ, v případě cizinců místem pobytu v Davli k datu zápisu do MŠ v tomto pořadí:

1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona), tzn. dovrší věk 5 let do 31.8. 2019 a mají trvalý pobyt v městysu Davle

2. Ostatní děti s trvalým pobytem v Davli, které do 31.8. 2019 dovrší věk nejméně 3 let.

3. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (podle § 34a školského zákona) a nemají trvalý pobyt v Davli.

4. Ostatní děti jsou přijímány podle data narození v posloupnosti od nejstarších k mladším, tj. přednost má starší dítě před mladším do naplnění kapacity mateřské školy.

5. Děti s trvalým pobytem v Davli, které jsou mladší, než děti uvedené v bodu 2.

Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a potřebám vzdělávacího programu školy.

V Davli 20.2. 2019 PaedDr. Jarmila Jarůšková

ředitelka MŠ Davle