Obecné informace

Jak to u nás funguje?

  • Provoz MŠ je od 7:00 do 17:00 hodin
  • Děti předávají rodiče nebo jejich zástupci osobně, zdravé, bez známek nemoci
  • Odhlašování dětí je možné nejpozději do 7:30 hodin ráno, v aplikaci NAŠE MŠ
  • Vyzvedávat děti mohou pouze rodiče nebo pověřené osoby na základě zmocnění/plné moci pro předávání dítěte
  • Změny, které se týkají telefonních čísel či osobních údajů, je nutné sdělit paní učitelce
  • Akce MŠ jsou vyvěšeny na nástěnce za vstupem do školy a na webových stránkách

Režim dne

Děti přicházejí do MŠ v době od 7:00 do 8:30.
Povinné předškolní vzdělávání probíhá v čase od 8:30 do 12:30 hodin.

Pro pobyt venku děti využívají rozsáhlou zahradu nebo podnikají vycházky do okolí, tráví čas v přírodě nebo navštěvují zajímavá místa. Důvodem ke zrušení pobytu venku mohou být déšť, velké mlhy, silné náledí či mráz sahající pod -10 °C. V letním období a při vyšší sluneční aktivitě chráníme děti krémem a pokrývkami hlavy.

Dostatek tekutin je zajištěn již od rána, i při pobytu venku na školní zahradě, až do ukončení provozu v MŠ. Nápoje připravujeme do nerezových nádob, a děti tak mají možnost se kdykoliv napít.

Více informací naleznete ve školním řádu.