Aktivity MŠ

Výtvarné činnosti

Všechny třídy zařazují do své každodenní činnosti různé výtvarné techniky, práci s různým materiálem a výtvarnými pomůckami.

Divadla

Pro děti zajišťujeme většinou jedno divadelní představení měsíčně, a to buď přímo ve škole, nebo v Praze či Příbrami.

Výlety

Během roku organizujeme několik výletů po nejbližším okolí, ale i na vzdálenější místa, jako např. do ZOO apod.

Plavání

Plavání dětí nyní zajišťujeme po celý rok. Máme několikaleté dobré zkušenosti s výukou plavání.

Lyžování

V rámci projektu Hravé lyžování již tradičně pořádáme odpolední týdenní kurz lyžování v areálu Chotouň.

Škola v přírodě

Pro děti každoročně připravujeme školu v přírodě.

Další oblíbené akce

  • Podzimní slavnost – vzájemné seznamování nových dětí a rodičů
  • Bramboriáda
  • Vánoční besídka
  • Vaření polévky v přírodě
  • Večer strašidel
  • Zahradní slavnost – rozloučení se školáky
  • Noc ve stanu na zahradě v MŠ pro školáky