O nás

O MŠ Davle

Naše mateřská škola s dlouholetou tradicí se nachází v krásném prostředí na soutoku Vltavy a Sázavy. Prostory školy prošly rekonstrukcí a úpravami stejně tak jako velká zahrada, která nabízí dětem příležitost pro rozmanité aktivity a pozorování života na řece.

108

MAX. KAPACITA

11

POČET PEDAGOGŮ

5

POČET TŘÍD

Kapacita mateřské školy je 108 dětí, které jsou rozdělené do 5 tříd: BROUČCI, SLUNÍČKA, BERUŠKY, MOTÝLCI a VČELKY. Děti nedělíme do tříd podle věku, ale máme třídy věkově smíšené.

Mateřská škola je dobře vybavená díky velice dobré spolupráci se zřizovatelem městysem Davle a rodiči. Po získání dotace z ROP Středočeského kraje proběhly celková rekonstrukce a přístavba nové třídy, centrální šatny a víceúčelové místnosti pro rozvoj tvořivosti dětí.

O děti se stará celkem 11 učitelek, 5 asistentek, školnice a kuchařky. Ředitelkou mateřské školy je PaedDr. Jarmila Jarůšková, zástupkyně ředitelky je paní Ilona Průchová.

Co je pro nás důležité

Naší prvořadou snahou je zajistit dětem podnětné, citově bohaté a klidné prostředí. Nepreferujeme jeden konkrétní styl výchovy, ale soustředíme se na vyváženost všech složek výchovy.

Netolerujeme projevy násilí, nadřazenosti, šikany, a proto nekupujeme hračky, které připomínají „zbraně“, ani je nedovolujeme do mateřské školy nosit.

ZDRAVÍ A SPOKOJENOST DÍTĚTE

Nejdůležitější jsou pro nás zdraví a spokojenost dítěte, tolerance, vzájemná úcta, pochopení a dodržování práv dítěte.

VZTAH K PŘÍRODĚ A EKOLOGII

Posilujeme vztah dětí k přírodě a ekologii. S dětmi chodíme do přírody a v naší zahradě se věnujeme pěstování užitkových rostlin.

TRADICE A ZAPOJENÍ DO DĚNÍ V DAVLI

Podporujeme společenský život v Davli a tradice, které se zde udržují. Spolupracujeme s místními spolky – pravidelně nás navštěvují např. členové spolku Vltavan.

Mateřská škola ve fotografiích

Historie mateřské školy Davle

Naše mateřská škola funguje úctyhodných 80+ let. Byla zřízena výnosem zemské školní rady ze dne 24. 8. 1940, čís.I – 1872/1 ai 1940.
Od založení až přibližně do roku 1950 byla mateřská škola správně spojena s místní obecnou školou, která poskytla třídu s několika školními lavicemi. Díky místní sbírce se podařilo opatřit několik starších hraček za 200 korun a zakoupily se nejnutnější pomůcky pro zaměstnance a děti.