Desatero před vstupem do MŠ

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se v mateřské škole děje a jaké to tam je.
  Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si povídejte s dítětem, které do mateřské školy chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby Vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům jako např.: „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení.
  Při odchodu např. do kina láskyplně, ale s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě se pak cítí zrazeno a strach z odloučení se prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti.
  Dítě by mělo být samostatné především v oblastech hygieny, oblékání a jídla. Ušetříte ho tak špatných pocitů z toho, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy.
  Zárověň ho také ujistěte, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do MŠ rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy mateřskou školou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě v mateřské škole i odpoledne“.
 5. Pokud dítě bude plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.
  Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem odcházet byste neměli narychlo, tajně ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného.
  Může to být plyšák, hračka, nějaká Vaše osobní drobnost.
 7. Plňte své sliby.
  Když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě skutečně přijít.
 8. Zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
  Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci Vy. Děti dokážou velmi dobře vnímat projevy strachu u rodičů.  Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do MŠ dát chcete, pak byste měli přehodnotit jeho nástup. Případně se dohodněte s partnerem/partnerkou, že bude dítě do školy vodit ten, kdo s tím má menší problém.
 9. Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny předem.
  Dítě zažívá stres nejen z toho, že je zde bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se k tomu strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den v mateřské škole proběhne v pohodě, pochvalte dítě a jděte to oslavit do cukrárny nebo ho odměňte nějakou drobností. Materiální odměny by se však neměly stát pravidlem, neboť dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 10. Vhodné řešení může být nechávat dítě v MŠ zpočátku pouze dopoledne, než si zvykne.