Vybavení dětí do MŠ

Povinnosti rodičů na začátku školního roku

 • Vyplnit a podepsat čestné prohlášení o zdraví dítěte nebo potvrzení od lékaře (nové děti) a předat je při nástupu dítěte do MŠ
 • Vyplnit evidenční list dítěte (nové děti) a předat jej při nástupu dítěte do MŠ, ostatní opraví záznamy, pokud je třeba
 • Vyplnit ve třídě předpokládanou docházku dítěte, zájem o kroužky a další aktivity
 • Potvrdit, že jste se seznámili se školním řádem a hygienickými opatřeními proti šíření koronaviru
 • Podepsat informovaný souhlas s používáním osobních dat
 • Předat kopii kartičky zdravotní pojišťovny
 • Zaplatit školné (neplatí děti, které mají povinnou předškolní docházku nebo odklad)
 • Zaplatit obědy
 • Uhradit příspěvek na divadla
 • Přihlásit se do aplikace Naše MŠ – rodiče nejprve osobně obdrží dočasné heslo a po jeho zadání jim bude na mobilní telefon zasláno heslo pro přihlášení do aplikace

Co potřebují děti do MŠ

 • Pohodlné oblečení pro hraní/aktivity ve škole
 • Pohodlné oblečení pro hraní/aktivity na zahradě (dítě se může ušpinit)
 • Vhodné boty na zahradu dle ročního období
 • Klasické bačkory (pantofle, střevíčky nebo gumové boty nejsou přípustné)
 • Pyžamo
 • Náhradní spodní prádlo + ponožky
 • Holínky a pláštěnku

Výše uvedené věci prosíme označit jménem dítěte nebo jeho značkou.