Zápis dětí do Mateřské školy v Davli od 1.9.2019

Mateřská škola Davle, okres Praha-západ, Jílovská 21, 252 06 Davle

vyhlašuje

ZÁPIS

dětí do Mateřské školy Davle k docházce od 1.9.2019,

který se uskuteční dne 14.5.2019

v budově MŠ Davle

od 13,00 do 17,00

Přineste s sebou : rodný list dítěte

                                 občanský průkaz rodičů

                                 vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ a potvrzenou lékařem.

Žádost o přijetí dítěte si můžete stáhnout na :WWW.msdavle.cz  nebo vyzvednout od 1.4.2019 přímo  v MŠ.

Od 1.4.2019 bude letos prvně možné přihlášku si vyplnit a vytisknout na www.elektronickypredzapis.cz.

Uvedená data budou přenesena do matriky školy a my si můžeme předem vytisknout k podpisu – spisový arch, přidělení registračního čísla, možnost nahlížení do spisu atd.

Využití  „předzápisu“  pomůže  k urychlení jednání 14.5.2019, vaše dítě není automaticky zapsáno.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Davle jsou zveřejněna na stránkách školy a na obvyklých místech v budově školy.

Za kolektiv MŠ  PaedDr. Jarmila Jarůšková, ředitelka školy