Základní informace

Jsme mateřská škola s dlouholetou tradicí, rodiče i děti se k nám rádi vrací a to nás velice těší.

Od listopadu 2012 je mateřská škola 5 třídní. Po získání dotace z ROP Středočeského kraje je po celkové rekonstrukci a přístavbě jedné nové třídy, centrální šatny a víceúčelové místnosti pro rozvíjení tvořivosti dětí.
Po materiální stránce jsme  dobře vybaveni a to díky velice dobré spolupráci se zřizovatelem Městysem Davle a rodiči.
Stará budova ,ve které se mateřská škola nachází není účelové zařízení  o to je naše škola útulnější a více připomíná rodinné zázemí. Děti v posledních letech nedělíme podle věku, ale máme třídy věkově smíšené.

Třídy
•BROUČCI
•SLUNÍČKA
•BERUŠKY
•MOTÝLCI
•VČELKY

Kapacita školy je 108 dětí.
Kvalifikovanost na škole je 90%

Dlouhodobé zaměření školy

Připravit dětem podnětné, citově bohaté a klidné prostředí, nikdy jsme se nesnažili preferovat některou výchovu, ale naopak zajistit vyváženost všech složek výchovy. Nejpřednější vždy bylo zdravé spokojené dítě, s neporušováním jeho práva, tolerance, vzájemná úcta a pochopení.
Snaha odstranit projevy násilí, nadřazenosti, šikany – nekupujeme pomůcky – „zbraně“, snaha ani nenosit hračky tohoto typu z domova do MŠ.

Co nového jsme zavedli
•Centrum her a činností
•Více zeleniny a ovoce