Výsledky zápisu k 1.9.2019

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí si můžete vyzvednout ve středu  5.6. 2019 od 10,00 do 13,00hodin v budově Mateřské školy v Davli.

Za mateřskou školu

Jarmila Jarůšková,ředitelka školy

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam přijatých dětí od 1.9.2019
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Davle, okres
Praha – západ, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

1 Přijímá se od 1.9.2019
56 Přijímá se od 1.9.2019
7 Přijímá se od 1.9.2019
8 Přijímá se od 1.9.2019
26 Přijímá se od 1.9.2019
54 Přijímá se od 1.9.2019
3 Přijímá se od 1.9.2019
31 Přijímá se od 1.9.2019
27 Přijímá se od 1.9.2019
18 Přijímá se od 1.9.2019
10 Přijímá se od 1.9.2019
19 Přijímá se od 1.9.2019
32 Přijímá se od 1.9.2019
11 Přijímá se od 1.9.2019
12 Přijímá se od 1.9.2019
41 Přijímá se od 1.9.2019
22 Přijímá se od 1.9.2019
17 Přijímá se od 1.9.2019
52 Přijímá se od 1.9.2019
28 Přijímá se od 1.9.2019
29 Přijímá se od 1.9.2019
48 Přijímá se od 1.9.2019
21 Přijímá se od 1.9.2019
50 Přijímá se od 1.9.2019
49 Přijímá se od 1.9.2019
57 Přijímá se od 1.9.2019
13 Přijímá se od 1.9.2019
14 Přijímá se od 1.9.2019
37 Přijímá se od 1.9.2019
51 Přijímá se od 1.9.2019
2 Přijímá se od 1.9.2019
39 Přijímá se od 1.9.2019

Vyvěšeno dne: ____31.5.2019________________

PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

 

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2019
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Davle, okres
Praha – západ, nepřijala k 1.9.2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:
5 Nepřijímá se
36 Nepřijímá se
38 Nepřijímá se
20 Nepřijímá se
55 Nepřijímá se
43 Nepřijímá se
6 Nepřijímá se
9 Nepřijímá se
44 Nepřijímá se
30 Nepřijímá se
40 Nepřijímá se
23 Nepřijímá se
15 Nepřijímá se
35 Nepřijímá se
16 Nepřijímá se
25 Nepřijímá se
4 Nepřijímá se
53 Nepřijímá se
33 Nepřijímá se
34 Nepřijímá se
24 Nepřijímá se
45 Nepřijímá se
47 Nepřijímá se
42 Nepřijímá se
46 Nepřijímá se
Vyvěšeno dne: ___31.5.2019_________________
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, pokud si ho nevyzvednete bude doručeno poštou na doručenku.