Přístavba školy

Ve středu 22.2.2012 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované staré budovy a přístavby nového pavilonu Mateřské školy v Davli. Náklady na stavbu byly ve výši 17.932.180,-Kč včetně DPH, z toho 70% finančních prostředků bylo hrazeno z Evropské unie, 8% ze Středočeského kraje a zbylých 22% bylo hrazeno z vlastních finančních prostředků. Projektantem návrhu byl ing.akad.arch. Petr Foglar.
Vzhledem k vysoké architektonické hodnotě objektu č.p. 21 bylo nutno charakter stavby ponechat v původním vyznění. Přístavba je řešena soudobými architektonickými prostředky, aby byl jasně patrný rozdíl mezi původním objektem a novými konstrukcemi. Dochovaná Troníčkova vila zůstává dominantou, ke které je přistavěna nová vstupní část s šatnou žáků a prostory ve spodním podlaží.