Nová zahrada – Kouzelný přístav

Přírodní zahrada – Kouzelný přístav

Před mnoha lety /rok 1975/ se přestěhovala jedna třída mateřské školy do krásné vily s nádhernou zahradou. V této době přišla do mateřské školy i velice mladá paní ředitelka a ta tu pracuje ještě i dnes. Již není vůbec mladá, ale zato ví, co se v zahradě celou dobu dělo a měnilo. V zahradě rostla spousta okrasných, ale i ovocných stromů. Děti mohly lézt po stromech, ukrývat se ve vzrostlých tújích, které sloužily jako domečky anebo průlezky. Šikmý kmen magnolie byl jako vlak, autobus anebo jen jako lavička. V obrovských rododendronech měly děti domečky. Z ovocných stromů zase během roku ochutnávaly třešně, hrušky, jablka. Jablíček bylo tolik, že stačily na celou zimu.
Po všechna léta byly pro děti vždy největším zážitkem parníky a lodě. Jakmile se na Vltavě objevila jakákoliv loď, v mžiku byly všechny děti na plotě a pozorovaly dění na vodě. Vztah k řece má v obci dlouholetou tradici. Řeka byla pro lidi z Davle obživou, po řece se plavilo nejprve dřevo, později velké lodě vozily písek, kámen a uhlí. Plavba lodí z Prahy pod Slapskou přehradu dodnes patří k nejkrásnějším zážitkům.
Stejně jako se měnila řeka, měnila se i zahrada školy. Najednou stromy přerostly a na zahradě byla tma a připomínala džungli. Lidé s pilou některé stromy porazili, jiné ořezali. Stromy i lidé v zahradě stárli a tak, když přišla velká bouřka nebo silný vítr, najednou ležel některý jalovec na zemi. Stromů v zahradě začalo ubývat. Nejtěžší pohromu zahrada zažila při povodni v roce 2002. Nad zahradou plakalo mnoho lidí, ale jak voda opadla, našla se spousta dobrovolníků, kteří začali zahradu uzdravovat. Musela se odvézt spousta naplavených sudů, částí chat, ale i bahna. Většina tújí bohužel přišla povodní pryč. Obrovské stříbrné smrky byly po povodni napadeny kůrovcem a musely být poraženy. Kolem zahrady byl postavený nový plot, zaseta nová tráva. Stromy v zahradě dál ubývaly – jednou v létě se rozlomila i tolik obdivovaná obrovská magnolie a přístavba školy vzala zahradě zase další stromy. Zahrada dostala sice nějaké nové stromy, ale ty jsou zatím docela malé a děti je chodí zalévat.
Od začátku vyprávění se počet dětí v zahradě skoro 5x znásobil a děti dnes nemají v zahradě dostatek zákoutí ke hrám, nebo dostatečně dlouhou dráhu na jízdu na dětských vozidlech. O tom, že zahrada bude zase „Kouzelným přístavem“ pro děti, svědčí velký zájem a podpora obce, spolku Vltavan, rodičů, ale i paní učitelek z mateřské školy.

Cílem projektu je sjednocení okolní přírody a celkového zaměřené zahrady současně odpovídající počtu dětí a zlepšení možností k různým aktivitám dětí podporujících především jejich pohybový, ale i rozumový rozvoj. Zahrada by měla sloužit k pohybovým aktivitám dětí, které podporují rozvoj hrubé i jemné motoriky a následně jsou základy pro grafomotoriku. Zahrada by měla poskytnout místo pro setkání celé školy a naopak skrývat zákoutí pro klidné hry.
Jedinečnost lokality mateřské školy přímo na břehu Vltavy přímo navádí ke směřování celého areálu jako součásti romantického prostředí „kouzelného přístavu“. Navrhované úpravy zahrady vytvářejí mnohovrstevný prostor dojmově podnětného prostředí rozvíjejícího fantazii a umožňujícího pohybový a pedagogický rozvoj osobností dětí. Do areálu zahrady je navrženo umístění mnoha herních prvků a doplnění o zařízení a prvky umožňující shromažďování dětí, výchovnou i výtvarnou činnost a také setkávání dětí s veřejností a udržování a rozvoj místních tradic a spolkových aktivit, což je jedním z cílů projektu.

kouzelny_pristav