Informativní schůzka před zahájením školního roku 2023-2024

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2023/2024 se uskuteční :

31.srpna 2023

pro 5-6 leté děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku od 15,30

ostatní děti od 16,30 ve třídě Broučků.

Vzhledem k počtu účastníků nechte prosím děti doma.

Program: seznámením se školním řádem

placení obědů, školného

rozdělení dětí do tříd

akce školy – škola v přírodě, lyžování, plavání atd.