Historie naší školy

Opsáno ze školní kroniky.

Mateřská škola v Davli byla zřízena výnosem zemské školní rady ze dne 24.8.1940, čís.I – 1872/1 ai 1940

Od počátku asi až do roku 1950 byla mateřská škola spojena správou se školou obecnou, která poskytla třídu s několika školními lavicemi, sbírkou po domech se opatřilo trochu starších hraček a za 200,- K se koupily nejnutnější zaměstnávací pomůcky.

Ve školním roce 1941/42 se musela mateřská škola nastěhovati do školní kuchyně, malé, temné a studené, její místnost potřebovala škola obecná, která byla nucena svoje 2 třídy uvolniti pro děti německé.

Školní rok 1942/43 byl krátký. Na davelské děti přišla pohroma : začátkem ledna 1943 obsadilo německé vojsko školní budovu. Pro děti obecné a měšťanské školy se opatřily tzv. náhradní místnosti, tj.hostinské lokály, kam byly přeneseny školní lavice. Pro mateřskou školu se však nenašlo ani nouzové umístění a musela zůstat zavřena nejen do konce školního roku, ale i celý příští školní rok 1943/44.

V roce 1944/45   se podařilo umístiti mateřskou školu v Davli II – Měchenicích v restouraci

“ Na zámečku „.

Ve školním roce 1945/46 je mateřská škola opět ve školní budově, ale dostala vhodnější místnost, nesousedí nyní se žádnou učebnou. Mateřská škola zůstává stále v budově školy,až do roku 1951. Koncem února 1950 byla zřízena oddělená šatna od učebny na zkoušku. Od 1. června 1950 byl v mateřské škole zřízen celodenní provoz, zatím jen s částečným stravováním. Mateřské škole přibyla nová síla, jest jí pěstounka paní Božena Zedková. Od 4. září 1950 bylo zavedeno úplné stravování některých dětí, které zůstávají v celodenní péči od 7-17 hod.. 4. prosince dostala mateřská škola z prostředků KNV prostřednictvím ONV 10.000,-Kčs na potřeby a zařízení. Z těchto peněz byla zakoupena skříň na archiv, příbory nerez /vidličky a nože/ a malý státní znak.
Stěhování mateřské školy U MICHLOVSKÝCH 15.srpna byla přestěhována mateřská škola do jiné školní budovy. Krásná vila u Vltavy, 2 místnosti ve zvýšeném přízení jsou poněkud malé, ale čisté a slunné.

1951/1952 nový školní rok na doporučení OŠI s. R. Fraňka byl slavnostně zahájen 1.září v zahradě, za účasti dětí i rodičů, po krátkém přivítání byly děti pohoštěny čajem a cukrovím. 2.září 1951 byly brigádně přestěhovány skříně do nové školní budovy. S.Ciglbauerová vykonala toho dne všechny přípravné práce, aby v pondělí 3.září započal již normální celodenní provoz na mateřské škole. 5.září 1951 mateřská škola v nové školní budově dostala i novou školnici. Jest jí s. Růžena Boušková, je velice pracovitá a děti má ráda. Je matkou tří hochů z nichž nejstaršímu je 8 roků a dva hoši, dvojčátka jsou 5 roků staří. S.Boušková se zavazuje, že bude všechny práce vykonávat sama, takže odpadnou dobrovolné pracovní brigády maminek.

Stěhování mateřské školy 1972 do vily na Sázavě. Mateřská škola byla umístěna v soukromé vilce, protože mohlo býti přijato jen 18 dětí, zakoupil MNV vilu větší a adaptoval ji pro mateřskou školu. Na úpravě pracovali brigádníci, většinou rodiče dětí. Škola se měla stěhovat do nové budovy v roce 1971-72,ale ke stěhování došlo až 28.srpna 1972 těsně před začátkem školního roku. Nová budova je pěkná, krásná zahrada, vše se jen leskne. MNV vybavil třídu novým nábytkem, záclonami, zaměstnávacím materiálem pro děti, na zahradě zřídil pískoviště, nechal zasadit průlezku a houpačku. V budově je také školní kuchyně.

V březnu 1973 k MDŽ byla znovuotevřena 2.třída MŠ v bývalých prostorách školy .Tím má škola 2 třídy ve 2 různých vilkách na obou březích Vltavy, což číní jisté potíže při běhu školy. Školní kuchyně je v budově na Sázavě a jídlo se dováží do druhé třídy.

Ve školním roce 1975-76 se začíná s budováním druhé třídy v budově na Sázavě, která se slavnostně otevírá koncem srpna 1976 a od tohoto data je dvoutřídní mateřská škola umístěna v budově na Sázavě.

Pro osud školy je rozhodující rok 1991, kdy byla budova v restituci vrácena původnímu majiteli a v březnu roku 2001 se musí mateřská škola vystěhovat.
Skončí tak dlouhá historie Mateřské školy v Davli a nebo se začne psát nová histirie,ale to vše ukáže čas a zájem občanů.

Historie Mateřské školy v Davli pokračuje a dokonce pokračuje nadále v budově na Sázavě.

Původní záměr, vybudovat nové prostory mateřské školy v budově Základní školy v Davli, se ukázal finančně značně náročný a ještě spojený s množstvím práce.Vzhledem k tomu, že se restituenti nemohli mezi sebou dohodnout, přistoupili k prodeji majetku a Obec Davle tak zakupuje uvedenou nemovitost

První učitelky a ředitelky

První učitelka : Ludmila Kopalová-Vacková 23.11.1896 1940-47
Božena Ciglbauerová 21. 4.1903 1947-52
Pěstounka : Božena Zedková 2.11.1924 1950-52
Ředitelka : Anna Šlapáková 27.12.1896 1952-54
Pěstounka : Marie Vildová 17. 1.1923 1954-62

Ředitelky

V. Kadlecová 2. 5.1917 1957-57
Naděžda Philippová-Tomišková 23.11.1937 1957-59
Jiřina Pašková 1959-61
Eva Kratochvílová 1961-62
Marie Vildová 17. 1.1923 1962-69
Hana Slánská 1969-71
Jiřina Talacková 1971-75
Marie Polánková-zastupující řed. a uč. 1971-74
Jarmila Volešáková-Jarůšková 1975-

Učitelky

Vl. Bláhová 1962-62
M. Kolářová 1963-63
Nataša Houdová 9. 2.1945 1963-65
Květa Veselá 21.111901 1965-65
Hana Slánská 23.10.1901 1965-66
Libuše Tikalová 22.10.1941 1966-67
Berta Fillová
Eva Chocová
M. Zamrazilová 1967-67
M. Chobotská 1967-68
H. Riedelová 1968
Emilie Šenoldová 1968-69
Nataša Nováková 1969-70
Emilie Šenoldová 1970-71
Nataša Nováková 1971-77
Libuše Lepšíková 1973-75
Zdena Urbanová 1973-2012
Vladimíra Trhlíková 1973-73
Milada Fialová-zástupy 1975
Helena Marsínová 1975-78
Květoslava Vávrovská 1975-80
Vlasta Matysová 1977-
Hana Kaprasová 1978-92
Milana Lišková-zástupy 1978
Hana Jelínková 1980-81
Marie Vildová 1981-81
Hana Červenková 1981-86
Jiřina Suková 1981-82
Jindřiška Havrlantová 1983-88
Lenka Šedivá 2002
Iveta Trávová 2002-2006
Martina Kozáková 2006-2007
Eva Nástahová 2007-2008
Hana Vyštajnová 2007
Michaela Fafejtová 2008

Martina Koblová  2011

Alena Rýdlová      2012

Olga Hošková       2012

Monika Petrů       2012

Dana Samková     2012