Rozpočet školy

Mateřská škola Davle,okres Praha-západ, Jílovská 21, 252 06 Davle

Schválený rozpočet neinvestičních výdajů na rok 2018

Položka Odsouhlaseno zřizovatelem
VÝDAJE
NORMATIVNÍ
Ochranné pomůcky

20 000,00 Kč

Knihy, učební pomůcky, hračky

150 000,00 Kč

DHM

80 000,00 Kč

Nákup materiálu

80 000,00 Kč

Vodné + stočné

45 000,00 Kč

Elektrická energie

180 000,00 Kč

Koks

130 000,00 Kč

Služby pošt

5 000,00 Kč

Služby peněžních ústavů, poplatky

9 000,00 Kč

Služby telekomunikační

30 000,00 Kč

Zpracování mezd a účetnictví

90 000,00 Kč

Nákup služeb j.n.

40 000,00 Kč

Drobné opravy a údržba

70 000,00 Kč

Školení a vzdělání

40 000,00 Kč

Pojištění

7 500,00 Kč

Cestovné
Zdravotní prohlídky

5 000,00 Kč

Programové vybavení SW

20 000,00 Kč

Internet

60 000,00 Kč

Komunální odpad

3 500,00 Kč

Čistící prostředky

35 000,00 Kč

Praní prádla

50 000,00 Kč

CELKEM normativní

1 150 000,00 Kč

ÚČELOVÉ
Odpisy

12500,00Kč

CELKEM účelové

12500,00Kč

MIMOŘÁDNÉ
Malování

80 000,00 Kč

Rekonstrukce hromosvodu

70 000,00 Kč

Mzdy

5 600 000,00 Kč

CELKEM mimořádné

5 750 000,00 Kč

CELKEM VÝDAJE

6 912500,00 Kč

PŘÍJMY
STANOVENÉ OD ZŘIZOVATELE
Úplata za vzdělávání – školné

420 000,00 Kč

DALŠÍ PŘÍJMY
Příjmy od kraje na mzdy

5 600 000,00 Kč

Dotace
Dary
CELKEM PŘÍJMY

6 020 000,00 Kč

Zapojení rezervního fondu
PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

892500,-Kč