Informativní schůzka před zahájením školního roku 2023-2024

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2023/2024 se uskuteční :

31.srpna 2023

pro 5-6 leté děti, které budou plnit povinnou předškolní docházku od 15,30

ostatní děti od 16,30 ve třídě Broučků.

Vzhledem k počtu účastníků nechte prosím děti doma.

Program: seznámením se školním řádem

placení obědů, školného

rozdělení dětí do tříd

akce školy – škola v přírodě, lyžování, plavání atd.

Výsledky zápisu k docházce od 1.9.2023

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam přijatých dětí od 1.9.2023
Mateřská škola Davle, okres Praha – západ přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:


43/2023 Přijímá se od 1.9.2023
5/2023 Přijímá se od 1.9.2023
39/2023 Přijímá se od 1.9.2023
9/2023 Přijímá se od 1.9.2023
35/2023 Přijímá se od 1.9.2023
12/2023 Přijímá se od 1.9.2023
14/2023 Přijímá se od 1.9.2023
15/2023 Přijímá se od 1.9.2023
16/2023 Přijímá se od 1.9.2023
21/2023 Přijímá se od 1.9.2023
18/2023 Přijímá se od 1.9.2023
2/2023 Přijímá se od 1.9.2023
3/2023 Přijímá se od 1.9.2023
26/2023 Přijímá se od 1.9.2023
41/2023 Přijímá se od 1.9.2023
1/2023 Přijímá se od 1.9.2023
23/2023 Přijímá se od 1.9.2023
27/2023 Přijímá se od 1.9.2023
28/2023 Přijímá se od 1.9.2023
37/2023 Přijímá se od 1.9.2023
10/2023 Přijímá se od 1.9.2023
11/2023 Přijímá se od 1.9.2023
36/2023 Přijímá se od 1.9.2023
17/2023 Přijímá se od 1.9.2023
13/2023 Přijímá se od 1.9.2023
19/2023 Přijímá se od 1.9.2023
29/2023 Přijímá se od 1.9.2023
6/2023 Přijímá se od 1.9.2023
42/2023 Přijímá se od 1.9.2023
31/2023 Přijímá se od 1.9.2023
7/2023 Přijímá se od 1.9.2023
8/2023 Přijímá se od 1.9.2023

Vyvěšeno dne: 31.5.2023
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ


Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2023


Mateřská škola Davle, okres Praha – západ nepřijala k 1.9.2023 děti evidované
pod těmito registračními čísly:
24/2023 Nepřijímá se
20/2023 Nepřijímá se
40/2023 Nepřijímá se
38/2023 Nepřijímá se
30/2023 Nepřijímá se
22/2023 Nepřijímá se
32/2023 Nepřijímá se
33/2023 Nepřijímá se
4/2023 Nepřijímá se

Vyvěšeno dne: 31.5.2023
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy