Zápis od 1.9.2020

Zápis dětí do MŠ Davle,

Jílovská 21,252 06 Davle, okres Praha západ,

        s nástupem od 1.9. 2020

Mateřská škola Davle, Jílovská 21,                                                                       

oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1.9.2020

proběhne 12.května 2020  

od 13.00 do 17.00 hodin v budově mateřské školy.

Ředitelka mateřské školy Davle, po dohodě se zřizovatelem městysem Davle v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od  1.9.2020

 

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Davle

Termín:  12. 5. 2020          

Doba pro podání žádosti: od 13.00 do 17.00 hod.

Přihlášky se odevzdávají do MŠ Davle, Jílovská 21, do rukou ředitelky školy nebo zástupkyně školy.

Od 1.4.2020 máte k dispozici webové stránky k předzápisu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davle, který Vám usnadní zápis.

Přihlášku si můžete dále vyzvednout v MŠ nebo je ke stažení na www.MSDAVLE.CZ

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:

originál rodného listu dítěte,

průkaz totožnosti zákonného zástupce,

přihlášku potvrzenou lékařem pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.  

Kritéria pro přijímání děti budou zveřejněna do 1.4.2020 na obvyklých místech v budově školy a na webových stránkách.

Termín správního řízení k zápisu dětí od 1.9.2020 bude oznámen při zápisu dětí.

 

 

V Davli 20.2.2020                                               Paed.Dr.Jarmila Jarůšková

                                                                                         ředitelka mateřské školy

 

 

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu.

Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/davle

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s
vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a
Vaším průkaz totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh
zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.