Informativní schůzka před zahájením školního roku 2018-2019

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2018-2019

se uskuteční ve středu 29.srpna 2018

od 15,00 hodin  —  pro rodiče dětí, které dovrší věk 5 let do 31.8.2018 a od 1.9.2018 budou plnit povinnou předškolní docházku

 

od 16,00 hodin — všichni ostatní

Program- rozdělení dětí do tříd

seznámení s řádem mateřské školy

plánované akce

placení školného a obědů

různé

Za kolektiv Mateřské školy v Davli Vás srdečně zve    PaedDr. Jarmila Jarůšková ,řed. školy

 

Vzhledem k velkému počtu rodičů na akci, prosíme rodiče, aby nebrali své děti sebou. Děkujeme