Výsledky zápisu dětí do Mateřské školy v Davli od 1.9.2021

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam přijatých dětí od 1.9.2021
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Davle, okres
Praha – západ, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
16/2021 Přijímá se od 1.9.2021
24/2021 Přijímá se od 1.9.2021
4/2021 Přijímá se od 1.9.2021
46/2021 Přijímá se od 1.9.2021
38/2021 Přijímá se od 1.9.2021
26/2021 Přijímá se od 1.9.2021
17/2021 Přijímá se od 1.9.2021
13/2021 Přijímá se od 1.9.2021
23/2021 Přijímá se od 1.9.2021
45/2021 Přijímá se od 1.9.2021
44/2021 Přijímá se od 1.9.2021
20/2021 Přijímá se od 1.9.2021
11/2021 Přijímá se od 1.9.2021
39/2021 Přijímá se od 1.9.2021
6/2021 Přijímá se od 1.9.2021
3/2021 Přijímá se od 1.9.2021
2/2021 Přijímá se od 1.9.2021
9/2021 Přijímá se od 1.9.2021
25/2021 Přijímá se od 1.9.2021
10/2021 Přijímá se od 1.9.2021
31/2021 Přijímá se od 1.9.2021
34/2021 Přijímá se od 1.9.2021
1/2021 Přijímá se od 1.9.2021
21/2021 Přijímá se od 1.9.2021
27/2021 Přijímá se od 1.9.2021
22/2021 Přijímá se od 1.9.2021
8/2021 Přijímá se od 1.9.2021
32/2021 Přijímá se od 1.9.2021
Vyvěšeno dne: 6.6.2020

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2021
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Davle, okres
Praha – západ, nepřijala k 1.9.2021 děti evidované pod těmito registračními čísly:
28/2021 Nepřijímá se
48/2021 Nepřijímá se
35/2021 Nepřijímá se
47/2021 Nepřijímá se
49/2021 Nepřijímá se
41/2021 Nepřijímá se
36/2021 Nepřijímá se
42/2021 Nepřijímá se
29/2021 Nepřijímá se
19/2021 Nepřijímá se
5/2021 Nepřijímá se
7/2021 Nepřijímá se
43/2021 Nepřijímá se
37/2021 Nepřijímá se
33/2021 Nepřijímá se
30/2021 Nepřijímá se
40/2021 Nepřijímá se
15/2021 Nepřijímá se
14/2021 Nepřijímá se
12/2021 Nepřijímá se
18/2021 Nepřijímá se
Vyvěšeno dne: 6.6.2020
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy