Informativní schůzka před zahájením školního roku 2017-2018

Informativní schůzka před zahájením školního roku 2017-2018

se uskuteční  ve čtvrtek    31.8.2017  od

15,00 pro rodiče 5 a více letých dětí – povinná předškolní docházka

16,00 ostatní rodiče

Program- od 15,00 – omlouvání dětí, stanovení povinné docházky ap.

dále pro obě skupiny společné – rozdělení dětí do tříd,

školní řád

akce školy

placení školného, obědů, divadel ap.

Děkujeme předem za účast rodičů, děti ponechte prosím doma.

Za Mateřskou  školu v Davli

PaedDr.Jarmila Jarůšková