Výsledky zápisu dětí od 1.9.2020

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam přijatých dětí od 1.9.2020
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Davle, okres
Praha – západ, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
50 Přijímá se od 1.9.2020
49 Přijímá se od 1.9.2020
8 Přijímá se od 1.9.2020
7 Přijímá se od 1.9.2020
42 Přijímá se od 1.9.2020
40 Přijímá se od 1.9.2020
5 Přijímá se od 1.9.2020
20 Přijímá se od 1.9.2020
13 Přijímá se od 1.9.2020
52 Přijímá se od 1.9.2020
36 Přijímá se od 1.9.2020
19 Přijímá se od 1.9.2020
48 Přijímá se od 1.9.2020
17 Přijímá se od 1.9.2020
45 Přijímá se od 1.9.2020
28 Přijímá se od 1.9.2020
9 Přijímá se od 1.9.2020
30 Přijímá se od 1.9.2020
31 Přijímá se od 1.9.2020
22 Přijímá se od 1.9.2020
14 Přijímá se od 1.9.2020
2 Přijímá se od 1.9.2020
27 Přijímá se od 1.9.2020
12 Přijímá se od 1.9.2020
6 Přijímá se od 1.9.2020
47 Přijímá se od 1.9.2020
43 Přijímá se od 1.9.2020
38 Přijímá se od 1.9.2020
39 Přijímá se od 1.9.2020
21 Přijímá se od 1.9.2020
32 Přijímá se od 1.9.2020
46 Přijímá se od 1.9.2020
29 Přijímá se od 1.9.2020
15 Přijímá se od 1.9.2020
23 Přijímá se od 1.9.2020
26 Přijímá se od 1.9.2020
35 Přijímá se od 1.9.2020
34 Přijímá se od 1.9.2020
51 Přijímá se od 1.9.2020
25 Přijímá se od 1.9.2020
41 Přijímá se od 1.9.2020
33 Přijímá se od 1.9.2020
Vyvěšeno dne: ____________________
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy

 

 

Mateřská škola Davle, okres Praha – západ
Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2020
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Davle, okres
Praha – západ, nepřijala k 1.9.2020 děti evidované pod těmito registračními čísly:
44 Nepřijímá se
37 Nepřijímá se
16 Nepřijímá se
24 Nepřijímá se
53 Nepřijímá se
3 Nepřijímá se
Vyvěšeno dne: ____________________
PaedDr. Jarmila Jarůšková
ředitelka školy